Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Valborgsmässoeld

På Valborgsmässoafton den 30 april får du anordna en privat valborgsmässoeld. Eldning sker alltid på eget ansvar. Det är framförallt i torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Krävs tillstånd?

För att få anordna en tillställning på allmän plats, som till exempel ett Valborgsfirande, krävs det enligt ordningslagen tillstånd. Det är Polismyndigheten i Stockholms län, Tillståndsenheten, som beviljar tillstånd.

Om det är fråga om ett mindre arrangemang i en egen förening på privat mark, krävs normalt inget tillstånd. 

Oavsett om tillställningen är tillståndspliktig eller inte ska eldning ske på ett sådant sätt att det inte medför någon risk för brandspridning till närliggande byggnader. Följ alltid brandriskprognosen och tänk på att det kan råda eldningsförbud - då får du inte elda alls.

Ska du elda på Valborg bör du anmäla det till räddningstjänsten. Då har dem möjlighet att kontrollera bålets storlek och placering någon eller några dagar innan Valborg.

Senast uppdaterad 14 november 2018