Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Föreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter kompletterar ordningslagen med ytterligare bestämmelser som ska hjälpa till att upprätthålla den allmänna ordningen på offentliga platser i kommunen.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om lokala ordningsföreskrifter som sedan granskas av länsstyrelsen innan de börjar gälla. De lokala ordningsföreskrifterna handlar till exempel om var du måste hålla din hund kopplad eller var du inte får skjuta fyrverkerier.

Lokala ordningsföreskrifter för Salems kommun, antagna av kommunfullmäktige 2019-12-12 § 68

Kartbilagor till lokala ordningsföreskrifter för Salems kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, antagen av Länsstyrelsen

Avfallsföreskrifter

Skydds- och ordningsföreskrifter för Bornsjöområdet (beslutade av Länsstyrelsen)

Senast uppdaterad 30 december 2021