Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Specialverksamhet

Elever som är i behov av mer individinriktade stödinsatser får extra anpassningar och/eller särskilt stöd. Sådant stöd ges i första hand inom den klass eller grupp som eleven normalt ingår i på skolan.

Om det finns särskilda skäl kan eleven få stöd enskilt eller i en särskild undervisningsgrupp och om detta fattar rektor beslut.

I Salems kommun har vi en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp för elever med autismpektrumtillstånd - Salemskolan. Det är rektor i elevens grundskola som fattar beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp.

Senast uppdaterad 08 december 2020