Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Specialpedagogik

Specialpedagogiken i förskola och skola kan sägas ha två huvudsakliga funktioner: förebyggande respektive åtgärdande.

Stödåtgärder sätts in i form av anpassningar i den ordinarie undervisningen. Stödet kan innebära att lärarens undervisning och situationen i klassrummet/förskolegruppen anpassas för att bättre passa elever i behov av stöd.

Särskilt stöd kan innebära att barn och elever får stöd i eller i nära anslutning till den ordinarie verksamheten. Det kan även innebär att de ges stöd i särskilda undervisningsgrupper, anpassad skola eller specialskola.

Senast uppdaterad 31 augusti 2023