Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sång

I sångundervisningen på Kulturskolan i Salem får du utveckla din röst utifrån dina egna förutsättningar. Du lär dig sång- och andningsteknik och får sjunga många olika musikstilar. Om du vill får du uppträda på Kulturskolans konserter. Undervisningen sker individuellt eller i grupp.

Från 12 år

Människan har använt sin röst i alla tider. När man sjunger använder man olika register, beroende på i vilket läge man sjunger. Sjunger man i djupare tonlägen använder man sin bröströst, sitt bröstregister. Då har man ”fullröst”, stämbanden svänger i hela sin längd. Men när man kommer högre upp räcker plötsligt inte bröstregistret till för att ta de högre tonerna. Ett av målen när man ”skolar” en röst är att ”egalisera” stämman, d v s arbeta bort skarven mellan de båda registren.

Senast uppdaterad 19 augusti 2020