Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avgifter och riskklassning

Alla verksamheter som ska registrera sig kommer att betala en avgift för registrering, riskklassning och årlig kontroll av verksamheten. Avgifterna ska täcka de kostnader kommunen har för livsmedelskontrollen.

Avgift och riskklassning 

Efter din registrering ska verksamheten riskklassas. Det innebär att vi gör en uppskattning av riskerna med din hantering som styrs dels av vad du gör, men också av din verksamhets storlek samt om du utformar någon sorts märkning eller presentation, exempelvis har en egen meny. Riskklassningen är en bedömning av hur mycket tid vi varje år behöver ägna för kontroll av ditt företag. En verksamhet som endast säljer förpackade livsmedel har lägre avgift än en verksamhet som hanterar oförpackade livsmedel.

Tidsberäkningen styr storleken på den årliga avgiften du ska betala till oss. Till exempel är det vanligt att en nystartad restaurang får mellan 6-8 kontrolltimmar per år och ett café får mellan 2-4 kontrolltimmar per år.

Alla beslut om avgift kan överklagas, besvärshänvisning skickas med beslutet. Avgiften tas ut först efter att kontrollen är utförd. 

Mer information om aktuell timtaxa hittar du under styrdokument via Salem kommuns hemsida på https://www.salem.se/kommun--politik/planer-och-styrdokument/avgifter/

Timavgift vid oplanerad kontroll 

Om allvarliga brister upptäcks vid kontrollbesöket så krävs ett uppföljande besök. En uppföljande kontroll innebär att vi tar ut en extra avgift, eftersom det inte ingår i din årliga avgift.

Mer information om aktuell timtaxa hittar du under styrdokument via Salem kommuns hemsida på https://www.salem.se/kommun--politik/planer-och-styrdokument/avgifter/

Mer information

Läs mer om avgifter – taxa enligt livsmedelslagstiftningen

Läs mer om riskklassning och lagstiftning på livsmedelsverkets hemsida.

Senast uppdaterad 15 januari 2024