Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Avgifter och riskklassning

Alla verksamheter som ska registrera sig kommer att betala en avgift för registrering, riskklassning och årlig kontroll av verksamheten. Avgifterna ska täcka de kostnader kommunen har för livsmedelskontrollen.

Avgift för registrering

För anmälan om registrering och underlag för riskklassning tar vi betalt för två timmars handläggningstid, vilket är för närvarande 2944 kr.

Årlig avgift och riskklassning

Efter din registrering ska verksamheten riskklassas. Det innebär att vi gör en uppskattning av riskerna med din hantering som styrs dels av vad du gör, men också av din verksamhets storlek samt om du utformar någon sorts märkning eller presentation, exempelvis har en egen meny. Riskklassningen är en bedömning av hur mycket tid vi varje år behöver ägna för kontroll av ditt företag. En verksamhet som säljer endast förpackade livsmedel har lägre avgift än en verksamhet som hanterar oförpackade livsmedel. Tidsberäkningen styr storleken på den årliga avgiften du ska betala till oss. Till exempel är det vanligt att en nystartad restaurang får mellan 6-8 kontrolltimmar per år och ett café får mellan 2-4 kontrolltimmar per år.

Ett beslut om årlig avgift kommer att skickas ut i samband med riskklassningen där det framgår hur mycket du ska betala per år. Alla beslut om avgifter kan överklagas, besvärshänvisning skickas med beslutet.

Årsavgiften kommer att tas ut från och med första verksamhetsåret och timtaxan är 1472 kronor.

Timavgift vid oplanerad kontroll 

Om allvarliga brister upptäcks vid kontrollbesöket så krävs ett uppföljande besök. En uppföljande kontroll innebär att vi tar ut en extra avgift, eftersom det inte ingår i din årliga avgift. Timtaxan är 1472 kronor och avgiften tas ut för varje påbörjad halvtimme, enligt taxan.

Mer information

Läs mer om avgifter – taxa enligt livsmedelslagstiftningen

Läs mer om riskklassning och lagstiftning på livsmedelsverkets hemsida.

Senast uppdaterad 16 november 2021