Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Recepfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra försäljningsställen än apotek. För att få sälja receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Försäljning av receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får från den 1 november 2009 säljas på andra försäljningsställen än apotek enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. För att få sälja receptfria läkemedel måste du först göra en anmälan till Läkemedelsverket. Vid förändringar i verksamheten måste du göra en ändringsanmälan till Läkemedelsverket, till exempel vid ändrade kontaktuppgifter eller avregistrering. Formulär för anmälan, ändringsanmälan och avanmälan finns på Läkemedelsverkets webbplats

Viktigt att tänka på är att innan försäljningen påbörjas måste du utforma ett egenkontrollprogram med skriftliga rutiner. Egenkontrollprogrammet ska beskriva hanteringen och försäljningen av läkemedel. Inköp av läkemedel får endast ske från en leverantör som har partihandelstillstånd. Spara gärna en kopia på tillståndet. Mer information om egenkontrollprogram finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Receptfria läkemedel har 18-årsgräns. Kunder som är under 18 år får inte köpa receptfria läkemedel. I butiken ska det finnas en tydlig och klart synlig skylt om 18-årsgränsen. Alla läkemedel ska förvaras antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. 

Vem kontrollerar tillsynen av butikernas försäljning av receptfria läkemedel?

Kommunerna har i lagen fått ansvar för att se till att lagen och tillhörande föreskrifter följs. Läkemedelsverket har det övergripande tillsynsansvaret och är den myndighet som kan besluta om sanktioner. Kommunfullmäktige i Salems kommun beslutade den 28 april 2011 att kontrollen av handel med vissa receptfria läkemedel skulle läggas till bygg- och miljönämndens verksamhetsområde.

Från 1 januari utför miljökontoret i Södertälje kommun kontrollen.

Vad kostar tillsynen?

Bygg- och miljöenheten tar för närvarande ut en årlig avgift för tillsynen. Den årliga avgiften motsvarar en och en halv timmes handläggningstid per år. Den årliga avgiften är under 2021 är 1545 kr.  

Senast uppdaterad 15 januari 2024