Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Livsmedelskontroll

Bygg- och miljönämnden är ansvarig kontrollmyndighet i Salems kommun för livsmedelskontrollen. Södertälje kommuns livsmedelsinspektörer kontrollerar din anläggning på delegation från bygg- och miljönämnden.

Inspektionerna sker oftast oanmälda och sker under olika tider om dygnet och året. Vid en inspektion kontrolleras olika områden i din verksamhet. Det kan vara allt från kraven om märkning och hygien till egenkontrollprogram. Vilket område som kontrolleras beror på tidigare kontroller och verksamhetens art. En del i livsmedelskontrollen kan vara provtagning av allergener, mikroorganismer och/eller rengöring av olika ytor.

Om en verksamhet får avvikelser vid en inspektion, kommer en uppföljning att utföras. All tid som uppföljningen tar (till exempel resa, besök och dokumentation) debiteras enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa. Detta gäller för den tid som inte ryms inom verksamhetens årliga kontrolltid.

Beroende på hur allvarlig avvikelsen är kan även andra sanktioner vara aktuella, exempelvis förelägganden eller förbud. I en del fall kan inspektören besluta om att det räcker att följa upp avvikelsen genom att livsmedelsföretagaren skriftligen beskriver de utförda åtgärderna.

Livsmedelsföretagarens ansvar

Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar du som är livsmedelsföretagare för att de livsmedel som produceras i din verksamhet är säkra och att konsumenten inte vilseleds. Du som livsmedelsföretagare är skyldig att känna till och uppfylla lagstiftningens krav. All lagstiftning, fastställda branschriktlinjer och mycket mer information finns samlad på Livsmedelsverkets hemsida. 

Företagande, regler och kontroll

Branschriktlinjer

Senast uppdaterad 15 januari 2024