Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Starta och driva livsmedelsverksamhet

Livsmedelsföretag som avser att bedriva livsmedelsverksamhet är skyldiga att registrera sin livsmedelsanläggning hos bygg- och miljöenheten.

Syftet med registreringen är att bygg- och miljöenheten ska få kännedom om var en livsmedelsverksamhet är belägen samt vilken verksamhet som bedrivs för att kunna bedöma vilken omfattning av kontroll som ska utföras.  

När behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning och vem anmäler du till?

Du behöver anmäla din verksamhet om:

 • du startar en ny livsmedelsverksamhet
 • tar över en befintlig livsmedelsverksamhet

Vem du ska anmäla till beror på vilken typ av verksamhet du avser bedriva.

 • Restaurangverksamheter, livsmedelsbutiker, kiosker, caféer, kök i offentlig verksamhet etc. inom Salems kommun ska anmälas till Södertälje kommun via livsmedelskontrollen@sodertalje.se
 • Primärproduktion ska anmälas till Länsstyrelsen
 • Slakterier, styckningsanläggningar, större anläggningar för kött-, mjölk, fisk- och äggprodukter, äggpackerier, tåg, flyg, vin- och spritanläggningar, samt andra större livsmedelsproduktionsanläggningar ska anmälas till Livsmedelsverket

En anmälan till kommunen görs genom att fylla i och skicka in en blankett.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen. Om registreringen kommer in för sent, kan beslut om sanktionsavgift utfärdas (se nedan).

Behöver jag anmäla min verksamhet?

Är du osäker på om din verksamhet behöver anmälas? Kontakta miljökontoret i Södertälje via livsmedelskontrollen@sodertalje.se

bygg- och miljöenheten och undersök om du behöver anmäla din verksamhet innan du startar. Ansvaret för att undersöka om verksamheten behöver anmälas ligger på den som ska bedriva verksamheten.

För mer information om vad du behöver tänka på när du startar en ny verksamhet, besök Livsmedelsverkets hemsida

Om jag glömmer att anmäla ägarbyte eller anmäla en ny livsmedelsanläggning, vad händer då?

Om du påbörjar en registreringspliktig livsmedelsverksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla det måste du i regel betala en sanktionsavgift.  Även om orsaken till det inträffade är exempelvis, 

 • bristande betalningsförmåga
 • att en verksamhet är nystartad
 • okunskap om gällande regler
 • tidsbrist
 • glömska
 • dåliga rutiner

Någon möjlighet till jämkning av sanktionsavgifter eller nedsättning av avgiftens storlek finns inte. Sanktionsavgift beräknas på årsomsättningen och är 200 - 75 000 kr. 

Var gör jag anmälan?

Gör din anmälan via vår e-tjänst.

Senast uppdaterad 13 juni 2024