Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Källsortering

Allt avfall ska sorteras för att minska belastningen på miljön och våra ändliga resurser. I Sverige är vi duktiga på sortering av avfall, men förbättringar kan alltid göras. Det bästa är om det aldrig uppstår. I EU:s avfallsdirektiv definieras hur vi bör prioritera när det gäller avfall.

Avfallstrappan är en del av EU:s avfallsdirektiv och där rangordnas olika sätt att handskas med avfall. Steg 1, att minimera att avfall uppkommer, är det mest eftersträvansvärda och steg 5, deponera (alltså att man bara lämnar avfallet för förfaring, till exempel på en soptipp, utan att göra något mer) ligger i botten.

Det här är EU:s avfallstrappa:

  1. Minimera att avfall uppkommer
  2. Återanvänd
  3. Materialåtervinn
  4. Energiutvinn
  5. Deponera

Om du varken kan undvika att det uppstår eller kan återanvända är det sortering som gäller.

På SRV:s hemsida får du hjälp av sorteringsguiden för att sortera ditt avfall rätt.

Senast uppdaterad 23 juni 2020