Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Farligt avfall

Farligt avfall är exempelvis lösningsmedel, oljor, rengöringsmedel, batterier, färgrester och kemikalier. Farligt avfall kräver större försiktighet vid hantering och behandling på grund av sitt innehåll av farliga ämnen. Det kan vara giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt.

Att sortera ut farligt avfall är den viktigaste sortens källsortering du kan göra som privatperson. Avfallet lämnar du sedan på återvinningscentralen

Transporter av avfall hanteras i Salem av SRV.

Senast uppdaterad 09 november 2022