Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hushållsavfall

Kompostering, återvinning med mera - här får du veta mer om hur du tar hand om ditt hushållsavfall.

Kompostering av matavfall

Det tillåtet att kompostera köksavfall (matrester, blommor och liknande) under förutsättning att det inte orsakar någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. Kompostbehållaren förutsätts vara skadedjursäker för att stänga flugor, fåglar, råttor och möss ute samt värmeisolerad så att kompostprocessen inte avstannar under vintern. Om du väljer att kompostera ditt matavfall finns möjlighet till reducerad taxa. Blanketter hittar du under Självservice

Anmälan 

Vill du kompostera ditt köksavfall eller få uppehåll i avfallshämtningen måste du enligt kommunens renhållningsföreskrifter anmäla det till bygg- och miljönämnden. Blanketten hittar du under Självservice.

Uppehåll i avfallshämtning

Det är tillåtet med uppehåll i hämtning av hushållsavfall under förutsättning att uppehållet gäller under en sammanhängande tid av minst 3 månader. Uppehåll godkänns som mest i treårsperioder. En anmälan skall vara inlämnad senast tre veckor före önskad ändring. Om anmälan däremot gäller för ett fritidshus, ska anmälan om uppehåll inför sommarsäsongen göras senast den 15 april. Blanketten hittar du under Självservice.

Taxor och avgifter

Du hittar all information om taxor och avgifter för avfallshämtning 2023 på SRV:s hemsida.

Senast uppdaterad 05 januari 2023