Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Inneboende, inackordering

Inackorderingstillägg är ett ekonomiskt stöd för att underlätta studier på annan ort än hemkommunen eller samverkansområde och gäller elever i kommunal gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt påbyggnadsutbildning fram till eleven fyller 20 år.

Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet och utgår med 1/30 av prisbasbeloppet/månad (skollagen 15 kap 32§ samt 18 kap 32§). Kostnaden för inackorderingstillägg är ett ansvar för elevens hemkommun. I Salem är det barn- och utbildningsförvaltningen som beviljar tillägget.

Ansökan

 • Ny ansökan behöver göras varje år och ansökan för läsåret 2024/25 ska lämnas in senast 31 oktober 2024.

 • Eleverna måste själva ansöka om inackorderingstillägg genom att fylla i en särskild blankett och skicka in till barn-och utbildningsförvaltningen. Blanketten hittar du här nedanför eller uppe till höger.

 • Vid studier på fristående gymnasieskola eller på folkhögskola söks inackorderingstillägg från centrala studiestödsnämnden, CSN.

Länk till ansökningsblankett

Bidraget

Bidragsbelopp 2024

1910 kr/månad

Bidraget utdelas 4 gånger på höstterminen och 5 gånger på vårterminen.

För att bidrag skall utgå krävs:

 • att avståndet mellan hemmet och skolan är minst 60 kilometer

 • att det är minst två timmars resväg (enkel väg) från hemmet till skolan med allmänna färdmedel

 • att eleven är folkbokförd i Salems kommun

 • att eleven går i kommunal gymnasieskola eller på komvux

 • att eleven är förstahandsmottagen

 • att eleven är under 20 år (bidraget utgår till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år)

Hur vet du om du är mottagen till din gymnasieutbildning i första eller andra hand?

Om du går en nationell gymnasieutbildning på en kommunal skola inom Storsthlms gymnasiesamverkan är du mottagen i första hand. Detta beror på att det finns ett samverkansavtal som reglerar att samtliga elever som är folkbokförda i Stockholms län får söka fritt inom området. Om du går en nationell gymnasieutbildning utanför Stockholms län är du mottagen i första hand om det program och den inriktning du studerar på inte finns inom Storsthlm. Finns gymnasieutbildningen inom området är du mottagen i andra hand och då är du inte berättigad till inackorderingsbidrag.

Går du på en riksrekryterande gymnasieutbildning på en kommunal skola är du alltid mottagen i första hand.

Observera att:

 • bidrag utgår ej för nationella idrottsutbildningar (NIU) om Salems kommun ej tecknat avtal med utbildningskommunen.

 • du kan inte få både resebidrag och inackorderingsbidrag samtidigt, endast ett bidrag utgår.
 • för fristående gymnasieskolor, folkhögskolor, riksinternat samt för utlandssvenska elever gäller att Centrala studiestödsnämnden CSN http://www.csn.se ansvarar ger stöd till inackordering och ansökan görs hos CSN.

Vad gör jag om jag flyttar från Salem eller avslutar mina studier?

Om du avbryter dina studier, minskar dina studier från heltid till deltid, flyttar från Salem eller på annat sätt felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är du skyldig att snarast meddela barn- och utbildningsförvaltningen. Underlåtelse att meddela förändrade förhållanden kan innebära att du blir återbetalningsskyldig för bidrag som felaktigt utbetalats.

Senast uppdaterad 25 januari 2024