Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Två elever studerar tillsammans

Gymnasiestudier utomlands

I Salems kommun ges gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen möjligheten att studera ett år utomlands på någon av de gymnasieskolor som är godkända av Skolverket. Dessa följer svensk läroplan och står under tillsyn av Skolinspektionen.

Följande skolor gäller:

Skandinaviska skolan i Bryssel

Svenska skolan i Fuengirola

Svenska skolan i London

Skandinaviska skolan i Madrid

Svenska skolan i Paris

Svenska skolan i Nairobi

 • Eleven beviljas max 1 år utomlands under år 2 på något av programmen: ekonomi, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

 • Salems kommun betalar ut programpengen till utlandsgymnasiet enligt årligen fastställd prislista för Stockholms län. Elev/vårdnadshavare betalar själv överskjutande kostnader.

 • Eleven ska vara mellan 16-20 år och vara folkbokförd i Salems kommun, så även minst en av vårdnadshavarna.

 • Intresserade elever och föräldrar tar själva kontakt med önskat utlandsgymnasium för mer information.

 • Godkännande måste tas in från både nuvarande hemskola och mottagande utlandsskola.

 • Ersättning för kost och logi ingår inte. Bidrag söks hos Centrala Studienämnden CSN för de skolor som ligger inom EU. Inackorderingsstöd kan inte sökas hos kommunen.

 • Salems kommun ger inte ersättning för resor till utlandet.

 • Rektor på mottagande skola måste godkänna elev i varje enskilt fall.

 • Ansökan lämnas till verksamhetsstrateg för gymnasiet på Barn- och utbildningsförvaltningen som sedan vidarebefordrar ansökan till elevens nuvarande skolas rektor, som gör en bedömning av elevens förutsättningar att klara utbildning utomlands. Rektor ska även ge sitt medgivande att eleven kommer tas emot i högre årskurs efter utlandstudierna. Rektor lämnar tillbaka ansökan till verksamhetsstrateg för gymnasiet som sköter det slutliga urvalet. Antagningen redovisas i Barn- och utbildningsnämnden.

 • Vid konkurrens om platser görs urval efter grundskolebetyg.

 • Beslut om uttagning kan inte överklagas.

 • Eleven/vårdnadshavarna rekommenderas starkt att teckna en extra försäkring för gymnasiestudier i utlandet. En sådan kan tecknas via If skadeförsäkringar, ERV eller Gouda.

 

Senast uppdaterad 14 juli 2022