Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sedlar i olika valörer som ligger på stengolv

Ekonomi, studiemedel

Du kan få studiehjälp från och med första kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Studiehjälp består av:

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingsstöd/resebidrag

Du kan bara få studiehjälp för heltidsstudier. Det innebär att du använder hela din arbetstid till studier och regelbundet deltar i undervisningen. Studiehjälpen får du även när du är sjuk. Studiebidraget och eventuellt extra tillägg administreras och betalas ut av CSN. Inackorderingsstöd och resebidrag hanteras av kommunen när det gäller elever som går på kommunala skolor och av CSN för elever som går på fristående skolor.

Senast uppdaterad 14 juli 2022