Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ansökan om förlängd studietid

De nationella programmen i gymnasiet är avsedda att genomgås på tre läsår (Skollagen 16 kap §15). Om eleven behöver längre tid för att uppnå fullständiga betyg kan huvudmannen besluta att utbildningen fördelas på längre tid. Vid förlängda studier fattar elevens hemkommun beslut om ersättning till skolan.

Ansökan görs av skolans rektor i samråd med eleven och skickas senast den 15 juni. Ansökan skickas till:

 

Salems kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen 

144 80 Rönninge

 

Tillsammans med ansökningsblanketten ska även följande underlag bifogas:

  • Elevens individuella studieplan

  • Skolans åtgärdsprogram

  • Elevens studieplan för det fjärde året

  • Eventuellt tidigare beslut om reducerat program

  • Elevens närvarostatistik

  • Beslut om förlängda studier från rektor/huvudman

Om ersättningen för förlängda studier beviljas utgår den från Stockholms läns gemensamma prislista, alternativt avtalad interkommunal ersättning. Den betalas ut i relation till heltidsstudier, det vill säga om en termins studier planeras att förläggas över ett helt läsår så utbetalas 50 % av ersättningen.

Elever som läser mer än tre år på grund av att de läst introduktionsprogram innan de påbörjade studier på ett nationellt program omfattas inte av de här reglerna.

 

Senast uppdaterad 14 juli 2022