Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Regler och riktlinjer för modersmål

Vem har rätt till modersmålsundervisning? Vi berättar om vad lagen säger.

Enligt skollagen har en elev rätt att läsa modersmål om:

  • en eller båda vårdnadshavarna ha ett annat språk än svenska som modersmål

  • språket utgör ett dagligt umgängesspråk för eleven

  • eleven har grundläggande kunskaper i språket (inte ett nybörjarspråk)

  • det finns minst fem elever i kommunen som önskar läsa språket och det finns tillgång till lämplig lärare

Om en elev är adopterad kan man bortse från kravet att språket är ett dagligt umgängesspråk. Eleven behöver dock ha grundläggande kunskaper i språket. 

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna som är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk, (10 kap. 7 § skollagen).  Modersmålsundervisning för de nationella minoriteterna skall erbjudas även om språket inte är ett levande språk i hemmet. Kravet att det ska finnas minst fem elever som önskar det språket gäller inte heller för de nationella minoritetsspråken. 

 

 

Senast uppdaterad 04 juni 2024