Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nyanländ

Centrum för flerspråkighet, CFF, har i uppdrag att ta emot alla nyanlända elever från årskurs 1-9 i Salems kommun. Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet (3 kap 12 § skollagen).

Inskrivningssamtal

När Centrum för flerspråkighet får kännedom om att en ny elev flyttat till Salem bokar mottagningsteamet in en tid för inskrivningssamtal. Med på mötet är eleven med familj alternativt god man, enhetschef för CFF, skolsköterska, socialpedagog och tolk.

Mottagningsteamet

Mottagningsteamet består av enhetschef för CFF, skolsköterska och socialpedagog. Tillsammans arbetar vi för att få ett bra första möte med familjen vid det så kallade inskrivningssamtalet. Då kartlägger vi delar av elevens tidigare skolgång, gör en social kartläggning samt genomför ett första hälsosamtal.

Därefter placeras eleven i förberedelseklass där kartläggning inom litteracitet och numeracitet genomförs. Utifrån kartläggningens resultat får eleven en klassplacering i ordinarie klass, men fortsätter att få sin undervisning i svenska som andraspråk i förberedelseklass så länge det finns behov.

När eleven är redo sker undervisningen på heltid i hans/hennes ordinarie klass med hjälp och stöttning på modersmålet i form av studiehandledning.

Senast uppdaterad 12 oktober 2023