Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trafik och gator

I Salems kommun finns det ett cirka 5,5 mil långt vägnät och 4 mil gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för.

Kommunen ansvarar för planering av nya vägsträckor, barmarks- och vinterunderhållning samt skyltsättning av vägar. I barmarksunderhåll ingår exempelvis åtgärder som sandupptagning efter en vintersäsong och tömning av papperskorgar. Det finns alltså planerade periodiska drift- och underhållsåtgärder samt löpande. Dessutom ansvarar gatuenheten för alla typer av trafikärenden.

 

Vägar och gator som kommunen ansvarar för ingår inom tätbebyggda områden; Salem och Rönninge. Inom dessa finns det privata områden, exempelvis samfällighetsföreningar, där föreningarna själva ansvarar för drift- och underhållsåtgärder samt skyltsättning (vanligtvis handlar det om små, lokala gator inom dessa områden).

 

Planering samt drift- och underhåll av vägnätet utanför de tätbebyggda områdena (såsom E4/E20 och Bergaholmsvägen/gamla Riksettan) ansvarar Trafikverket för. 

Senast uppdaterad 17 juni 2024