Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Arbeten i kommunal och allmän mark

Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Salems kommun söker du via en e-tjänsten ISY Case.

Är du ny användare av ISY Case?

Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten. Samtliga ärenden måste inkomma minst fem arbetsdagar innan avsedd arbetsstart. 

Så här går du till väga:

  • Registrera dig med e-postadress och användarnamn (till exempel namn/företag) och få lösenord via e-post.
  • Testa att logga in genom att följa länken ISY Case under Länkar och läs mer.
  • Meddela också kommunens handläggare vilken ledningsägare du arbetar för till exempel Skanova, Vattenfall eller Salems kommun. Vi registrerar därefter din behörighet. Därefter kan du söka tillstånd via ISY Case.
  • Fungerar inte inloggningen så skicka ett meddelande till kommunens handläggare och tala om att ni inte kan logga in med de uppgifter som ni fått.

Handläggningsrutiner för ISY Case

​Enligt våra handläggningsrutiner måste varje schaktärende gå via en av ledningsägarnas projekledare för att kunna godkännas. Så här fungerar det efter att en ledningsägare eller entreprenör skapat ett ärende i ISY Case:

  • Den som bereder ett ärende och är redo att ändra ärendets status från "inkommet" till "ansökan" ska innan ärendet byter status, lägga över ärendet till ansvarig projektledare hos ledningsägaren.
  • Ledningsägarnas projektledare tilldelar ärendet till ledningsägarens entreprenör innan ett godkännande kan ske. Även entreprenören måste vara registrerad användare i ISY Case (ofta är entreprenören även beredare).
  • När ledningsägarens projektledare har tilldelat ärendet till sin fullmaktsgivne entreprenör, kommuniceras ärendet med entreprenören fram till slutbesiktning.
  • Om ledningsägaren behöver involveras under projektets gång, lägger Salems kommun en kommentar i systemet och tilldelar kommentaren till ledningsägarens projektledare. Projektledaren får ett epostmeddelande om att gå in i ärendet och läsa meddelandet i systemets logg och eventuellt vidta åtgärd.
  • För att återföra projektet till sin entreprenör måste projektledararen ändra namnet i fältet beredare/projektledare till den fullmaktsgivne personen hos entreprenören i en rullista i ärendet. Därefter sker kommunikationen återigen med entreprenören.
  • Vid frånvaro kan ett projekt flyttas över till en annan fullmaktsgiven person. Under pågående trafikanordningsplaner sker kommunikationen med den utmärkningsansvarige som är registrerad i ansökan, men beredare kan skapa ärendet.

Senast uppdaterad 19 juni 2023