Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gång- och cykel

Att gå och cykla ska ses som ett attraktivt val när människor som bor och verkar i kommunen väljer färdsätt. Om gång eller cykel väljs i större utsträckning istället för bil eller andra motordrivna fordon är det även bra för miljön, klimatet och folkhälsan.

Gå och cykla i Salem

I kommundelen Salem är gång- och cykelnätet väl utbyggt och består till största delen av separata gång- och cykelvägar med god trafiksäkerhet. Gång- och cykelbanornas utsträckning i kommundelen Rönninge är däremot begränsade och följer till största del det befintliga gatunätet vilket innebär blandtrafik med låg/mindre god trafiksäkerhet som följd.

Bilden visar befintligt gång-och cykelvägnät i kommunen. Högerklicka och öppna bilden i ny flik för att få den större.

 

I samband med de nya planerade utbyggnadsområdena i såväl Salem som Rönninge kommer gång- och cykelvägnätet att kompletteras och separeras från biltrafiken för att på så sätt kunna erbjuda de oskyddade trafikantgrupperna ännu högre trafiksäkerhet.

Gång - och cykelplan

Kommunfullmäktige i Salems kommun beslutade 2023-06-15 om att anta en ny gång- och cykelplan för Salems kommun. Den nya gång- och cykelplanen är en updaterad version av tidigare gång- och cykelplan.

Att gå och cykla ska ses som ett attraktivt val när människor som bor och verkar i kommunen väljer färdsätt. Om gång eller cykel väljs i större utsträckning istället för bil eller andra motordrivna fordon är det även bra för miljön, klimatet och folkhälsan. Gång- och cykelplanen är således ett viktigt verktyg för att kommunen ska nå sitt långsiktiga klimatmål.

Syftet med gång- och cykelplanen är att förtydliga vad kommunen kan göra för att öka gång- och cykelanvändandet i kommunen. Detta genom att fungera som inriktning och underlag vid planering för infrastrukturell utbyggnad och drift och underhåll av befintligt gång- och cykelvägnät. Gång- och cykelplanen fungerar också som ett stöd för prioritering av åtgärder och fördelning av ekonomiska medel.

Syftet är också att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt uppmana till mer fysisk aktivitet och bättre folkhälsa.

Aktuellt

Gång- och cykelbro Karlskronaviken

Du har väl inte missat att du kan cykla från Salem till Södertälje via Dånviken? Sedan sommaren 2022 finns en ny gång- och cykelbro över Dånviken på plats. Bron är en viktig koppling som binder ihop möjligheterna att gå och cykla mellan Salem och Södertälje kommun.

Röd sträcka visar kopplingen mellan kommunerna. Högerklicka och öppna bilden i ny flik för att få den större.

Senast uppdaterad 26 juni 2023