Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vanliga frågor och svar

Visar bara frågor & svar från Trafik & infrastruktur.

Jag är inte nöjd med exempelvis trafiksäkerheten, tillgängligheten eller parkeringsbestämmelserna i kommunen. Hur gör jag för att framföra detta?

Lämna in en skrivelse, både brev och e-mail går bra, och redogör noggrant för ärendet med motiveringar. Förvaltningen ser gärna att man i första hand för samtal i sin samfällighetsförening i frågan och därefter sammanställer en gemensam skrivelse. 

Ärendet ges ett ärendenummer och gatuenheten återkommer efter handläggning/utredning.

I många fall kräver ärendet efter utredning ett beslut från kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU) som sammanträder ca 10 ggr/år.