Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vanliga frågor och svar

Visar bara frågor & svar från Trafik & infrastruktur.

Vad har jag för ansvar som fastighetsägare att hålla efter det som växer på min tomt?

Vi får ofta synpunkter och frågor från allmänheten angående riktlinjer för höjder på häckar, träd m.m. intill vägar och gång- och cykelvägar. Vi har därför tagit fram en broschyr utifrån SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) riktlinjer.

Utfart mot gata:
Max 80 cm hög växtlighet inom en markerad sikttriangel om minst 2,5 m från gatan/gångbanan.

Hörntomt:
Max 80 cm hög växtlighet i en sikttriangel om minst 10 m åt vardera hållet.

Tomt intill gata:
Fri höjd över gångbana . minst 2,5 m.
Fri höjd över cykelväg - minst 3,2 m.
Fri höjd över körbana - minst 4,6 m.