Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Trafiksäkerhet

I Salems kommun arbetar vi långsiktigt med att förbättra trafiksäkerheten på kommunens gator och vägar. Arbetet grundar sig i kommunens egna visioner och mål samt Trafikverkets nollvision som innebär att inga människor skall omkomma eller skadas allvarligt i trafiken.

I tätorten Salem är trafikolyckor ovanliga och endast ett fåtal med svårare skadeutfall har inträffat under de senaste fem åren. Således arbetar kommunen för att också fortsättningsvis erbjuda en trygg trafikmiljö för alla individer i kommunen. Åtgärder för att uppnå mål och visioner kan exempelvis vara att anpassa hastigheter efter trafikmiljön, bygga ut och förbättra cykelvägnät och gångstråk samt förbättra och säkra övergångsställen och andra gångpassager, i första hand på huvudvägnätet.  

Framkomlighet, hänvisning och säkerhet

Vägnätet ska uppfylla många krav. Det gäller framkomlighet, hänvisning och inte minst säkerhet. Ett effektivt trafiksäkerhetsarbete innebär att oavsett vilken åtgärd det rör måste effekten vägas mot kostnaden för anläggning, drift och underhåll. Sedan görs en bedömning av övriga behov i vägnätet, så att den mest motiverade åtgärden prioriteras.

Vi kan alla hjälpas åt att skapa en säker trafikmiljö genom att hålla hastigheterna och följa de lokala trafikföreskrifterna. 

Senast uppdaterad 26 juni 2023