Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vanliga frågor och svar

Visar bara frågor & svar från Trafik & infrastruktur.

Jag vill ansöka om trädfällning, hur gör jag?

Innan du kontaktar kommunen gällande trädfällning är det viktigt att du har läst igenom och förstår de allmänna och enskilda intressen som finns, samt den prioritetsordning Salems kommun jobbar efter, vilken finns under rubriken Torg och allmänna platser - Trädfällning.

Alla ansökningar sker via självservice här på hemsidan och handläggs årligen. Ansökan ska vara Salems kommun tillhanda senast den 15 september för att kunna behandlas påföljande vinterhalvår – november till april.