Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Renhållning och vinterväghållning

I Salems kommun har vi en driftenhet som med hjälp av vår leverantör Green Landscaping AB kontinuerligt arbetar med renhållning för att säkerställa en trivsam och trygg miljö både i trafiken och på våra allmänna platser.

Renhållning

Det är driftenheten som ansvarar för renhållning i kommunen men vi har alla ett gemensamt ansvar att hjälpas åt att hålla rent. Tömning av papperskorgar, rengöring vid busshållplatser och byte av sand i sandlådor pågår kontinuerligt.

Om du upptäcker något som behöver åtgärdas av kommunens driftpersonal, gör en felanmälan under självservice.

Vinterväghållning

Vinterväghållning är viktigt för vår säkerhet, tillgänglighet och trivsel. Snöröjning och halkbekämpning prioriteras på alla vägar med kollektivtrafik, gång- och cykelbanor samt parkeringar. Övriga åtgärder som kommunen prioriterar är borttagning av istappar från kommunens fastigheter så att ingen kommer till skada.

Det finns beredskap dygnet runt, sju dagar i veckan. Det är kommunens leverantör Green Landscaping AB som utför vinterväghållning alla dagar i veckan.

Halkbekämpning

Halkbekämpning utförs när halka råder eller när risk för halka uppstår. Branta backar, korsningar, övergångsställen och busshållplatser prioriteras. Vi använder ss.k. Huddingeblandningen för halkbekämpningen. På grund av miljöskäl används vägsalt så lite som möjligt och därför enbart vid extrem halka på bussgator.

Snöröjning

Snöröjning utförs under en åtgärdstid som innebär öppning och efterplogning där det är framkomlighet som prioriteras. Salems kommun arbetar för en jämställd snöröjning vilket innebär att huvudgator med kollektivtrafik och gång- och cykelbanor är första prioritet. Samtidigt plogas parkeringsanläggningar i Salem centrum och Rönninge centrum. Detta följs sedan av lokalgator.

Generellt ska plogning påbörjas vid tre centimeter blötsnö alternativt fem centimeter torrsnö. Att snöröja och sanda hela kommunen efter ett snöfall kan ta upp till tolv timmar efter att snöfallet upphört.

Så hjälper du till för ett framkomligt Vintersalem

Bilist

 • Det är viktigt att följa parkeringsregler för att plogning ska kunna göras på ett bra sätt, både dag- och nattetid. Parkeringsförbud måste respekteras för att vägar ska kunna snöröjas och halkbekämpas!
 • Tänk på att ha rätt utrustning, såsom vinterdäck när det blir mörkare och halt. Anpassa ditt körsätt efter väglag och väder, var ute i god tid och planera din resa.
 • Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad; flytta gärna under servicedagen/natten om du har möjlighet eftersom det underlättar snöröjningsarbetet och din parkeringsplats snöröjs samtidigt som övriga gatan.

Cyklist

 • Anpassa ditt körsätt efter väglaget och vädret. Tänk på att använda rätt utrustning - reflex och vinterdäck - när det blir mörkare och halt.
 • Ställ undan din cykel om du inte planerar att cykla i vinter. Fastlåsta cyklar som lämnas på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelställ hindrar för snöröjning.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Gående

 • Använd reflexer och broddar när det blir mörkt och halt.
 • Var ute i god tid och planera din resa.

Fastighetsägare

 • Du som fastighetsägare ansvarar för snö och istappar på taket samt isbildning och snöröjning på din fastighetsmark. På grund av olycksrisk kan du inte skotta ut plogvallen eller annan snö från tomtmark ut på gatumarken.
 • Ta bort föremål som kan vara i vägen för plogbilar på trottoar till exempel byggsäckar och sopkärl.
 • Tänk på att snörja ordentligt fram till din sopbehållare och sanda så att SRV kommer fram till säcken eller kärlet. Sopbilen har en räckvidd på två meter för hämtning av sopkärl.
 • Beskär buskar och träd! Grenar som hänger ut på en lägre höjd än 4,5 meter över körbana är ett hinder vid snöröjning. Grenar får inte hänga ut lägre än 2,5 meter över gångbana respektive gång- och cykelbana.

Senast uppdaterad 18 februari 2019