Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Parker och grönområden

Salems kommun är till stor del uppbyggd av grönområden. Vi värnar även om de parker som finns i kommunens tätort.

Centrumparken 

Parkområde söder om Salems centrum. Här finns en lund inbäddad i växtlighet. En plaskdam och stora gräsytor gör också parken attraktiv för dagisgrupper och dagmammor med sina barn under sommaren. Parken är i behov av en upprustning. En sådan finns också med i planeringen. När den kan komma till stånd är dock i dagsläget något osäkert i och med planerna att bygga ett nytt äldreboende och barnstuga på den fastighet som i dag utgör Säbygårdens barnstuga.

Skönviksparken

Övriga naturområden

Bostadsnära naturmark (extensiv parkmark) avser de markområden som ligger i omedelbar anslutning till bostadsområden och vägar. Här sker löpande en genomgång av områdena för att skapa en så bra och trivsam miljö som möjligt för samtliga innevånare. Här kommer det ofta önskemål och synpunkter från boende och övriga kommuninvånare om vad man vill att kommunen tar bort i fråga om träd och dyligt vilket kommunen har satt upp tydliga riktlinjer för.

Skogs-, ströv- och rekreationsområden är andra naturmarksområden som sköts av parkenheten. Här styrs åtgärderna mer av de värderingar som läggs på konventionellt skogsbruk. Mycket fina bär- och svampmarker har vi inom Salems kommuns gränser.

Det är allas vår förhoppning att vi även i framtiden skall kunna ha fin natur och härliga naturmiljöer att erbjuda Salems kommuns innevånare. Det är därför av största vikt att vi alla tänker på hur vi uppträder och vistas i skog och mark. "Bruka utan att förbruka " är en bra devis.

Senast uppdaterad 19 april 2016