Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Parker och grönområden

Salems kommun är till stor del uppbyggd av grönområden. Vi värnar även om de parker som finns i kommunens tätort.

Centrumparken och plaskdammen

Parkområde söder om Salems centrum. Här finns en lund inbäddad i växtlighet. En plaskdamm och stora gräsytor gör också parken attraktiv för förskolegrupper under sommaren. Plaskdammen totalrenoverades 2023. 

Plaskdammen planeras att fyllas med vatten första veckan i juni.

Förhållningsregler för plaskdammen

Plaskdammen ägs och sköts av Salems kommun. Vattnet renas i ett reningsverk och kloreras. Plaskdammen töms en gång i veckan för rengöring och vattenbyte. Prover på vattenkvalitén tas regelbundet. Bygg- och miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och gör stickprovskontroller.

Kom ihåg

  • Föräldrar ansvarar för sina barn
  • Använd badkläder och rena leksaker
  • Duscha före bad
  • Släng inte skräp, jord eller grus i vattnet
  • Det är inte tillåtet för hundar att bada i plaskdammen

Bra att veta

  • Dusch och dricksvatten finns intill plaskdammen

Skönviksparken

Skönviksparken är en stor park som ligger intill Rönninge centrum och Flaten. I Skönviksparken finns två bryggor där man kan njuta av utsikten över Flaten eller åka skridskor på vintern. I parken finns en lekplats, trevliga planteringar och flera trevliga sittmöjligheter. 

Övriga naturområden

Bostadsnära naturmark avser de markområden som ligger i omedelbar anslutning till bostadsområden och vägar. Här sker löpande en genomgång av områdena för att skapa en så bra och trivsam miljö som möjligt för samtliga invånare. Här kommer det ofta önskemål och synpunkter från boende och övriga kommuninvånare om vad man vill att kommunen tar bort i fråga om träd och dyligt vilket kommunen har satt upp tydliga riktlinjer för.

Skogs-, ströv- och rekreationsområden är andra naturmarksområden som sköts av Gatuenheten. Här styrs åtgärderna mer av de värderingar som läggs på konventionellt skogsbruk. Mycket fina bär- och svampmarker finns inom Salems kommuns gränser.

Det är allas vår förhoppning att vi även i framtiden skall kunna ha fin natur och härliga naturmiljöer att erbjuda Salems kommuns invånare. Det är därför av största vikt att vi alla tänker på hur vi uppträder och vistas i skog och mark. "Bruka utan att förbruka " är en bra devis.

Senast uppdaterad 22 maj 2024