Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Parker och grönområden

Salems kommun är till stor del uppbyggd av grönområden. Vi värnar även om de parker som finns i kommunens tätort.

Centrumparken 

Parkområde söder om Salems centrum. Här finns en lund inbäddad i växtlighet. En plaskdamm och stora gräsytor gör också parken attraktiv för förskolegrupper under sommaren. 

Skönviksparken

Skönviksparken är en stor park som ligger intill Rönninge centrum och Flaten. 

Övriga naturområden

Bostadsnära naturmark (extensiv parkmark) avser de markområden som ligger i omedelbar anslutning till bostadsområden och vägar. Här sker löpande en genomgång av områdena för att skapa en så bra och trivsam miljö som möjligt för samtliga innevånare. Här kommer det ofta önskemål och synpunkter från boende och övriga kommuninvånare om vad man vill att kommunen tar bort i fråga om träd och dyligt vilket kommunen har satt upp tydliga riktlinjer för.

Skogs-, ströv- och rekreationsområden är andra naturmarksområden som sköts av parkenheten. Här styrs åtgärderna mer av de värderingar som läggs på konventionellt skogsbruk. Mycket fina bär- och svampmarker har vi inom Salems kommuns gränser.

Det är allas vår förhoppning att vi även i framtiden skall kunna ha fin natur och härliga naturmiljöer att erbjuda Salems kommuns innevånare. Det är därför av största vikt att vi alla tänker på hur vi uppträder och vistas i skog och mark. "Bruka utan att förbruka " är en bra devis.

Senast uppdaterad 16 maj 2022