Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vanliga frågor och svar

Visar bara frågor & svar från Trafik & infrastruktur.

Vi vill ha sänkt hastighet till 30 km/h på vår gata. Hur gör vi?

Salems kommun har en restriktiv policy gällande hastighetsbegränsning till 30 km/h och kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU) har beslutat att dessa främst ska tillämpas vid skolor och förskolor.

Mer information finns att läsa under Trafik och Gator - Trafikregler och säkerhet.

Samfälligheten/bostadsrättsföreningen kan själva sätta upp rekommenderad hastighet, så kallad blå 30-skylt (E11) på enskild gata.