Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Belysning

Rätt belysning är en viktig del i arbetet mot en mer tillgänglig, attraktiv och hållbar kommun. Avgörande för vår upplevelse är hur vi belyser vår utemiljö. Med en välplanerad belysning kan våra stadsrum, gator och parker bli mer överblickbara, trygga och trivsamma.

Drift- och underhåll av kommunens belysning

Om du upptäcker en trasig lampa eller påkörd belysningsstolpe kan du felanmäla det här till kommunens driftenhet. Vid felanmälan av gatubelysning åtgärdas den olika snabbt beroende på hur allvarligt det inrapporterade felet är. Salems kommun har i avtalet med entreprenören tre åtgärdstider beroende på typ av fel på kommunens offentliga belysning. Från akuta fel där åtgärd ska ske inom 48 timmar, till tre veckor enligt klassning nedanstående åtgärdslista.

Åtgärdas omgående efter felanmälan:

  • Fel som utgör eller riskerar utgöra fara för liv eller egendom.

Åtgärdas inom två dygn efter felanmälan:

  • Mörkläggning av särskilt känsligt trafikerat område.
  • Fel på helt centralområde eller hel belysningsgrupp.
  • Fel på helt tunnel eller vägavsnitt eller helt mörklagd större vägkorsning.

Åtgärdas 3 veckor efter felanmälan:

  • Övriga punktbyten (byte trasig ljuskälla/säkring).
  • Påkörda stolpar.
  • Komponentfel, ex armaturbyte.
  • Lokalisering och reparation av kabelfel. Vid fel på huvudledning under icke ordinarie arbetstid ska om möjligt tillfällig omkoppling ske. Återgång till normalt driftläge då felet åtgärdats.

Miljövänlig belysning i Salem

År 2012 påbörjade Salems kommun arbetet med att successivt byta ut gammal energislukande belysning mot energisnåla alternativ. En sådan satsning innebär att vi både sparar in pengar och bidrar till en hållbar miljö.

Senast uppdaterad 18 februari 2019