Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Klipp häcken! Du kan rädda liv

Det är trevligt med växtlighet i våra bostadsområden men ibland växer träd, buskar och växter för mycket och behöver klippas. Växtligheten kan skymma sikten i trafiken samt försvåra för snöröjning och annat vägarbete. Gör en insats på din tomt för att förebygga olyckor. Det kan rädda liv!

Det är viktigt att:

  • sikten för trafiken inte skyms
  • ingen skadas av utskjutande grenar eller tvingas ut i körbanan
  • trafik- och varningsmärken, gatunamnskyltar och andra markeringar är väl synliga
  • grenar och kvistar inte når upp till luftledningar eller skymmer gatubelysningen

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har utfart mot gata:

Och inte minst lika viktigt: ta det försiktigt när du kör ut från din utfart, det är du som är ansvarig om något skulle hända.

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata:

Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gång- och cykelväg bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
- över gångbana, minst 2,5 m
- över cykelväg; minst 3,2 m
- över körbana: minst 4,6 m

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 m innanför tomtgräns. Häck och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Kolla gärna in broschyren "Klipp häcken - rädda liv"

Senast uppdaterad 18 juni 2024