Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Parkering

All parkering på allmän plats inom Salems kommun är avgiftsfri. Om inget annat anges på vägmärken så får fordon parkera på allmän plats under högst 24 timmar i sträck under vardagar. Detta gäller inom tättbebyggt område där inga andra särskilda parkeringsregler gäller. Parkeringsskiva kan behövas på olika platser i kommunen.

Allmänna parkeringar

Infartsparkering

Infartsparkering finns vid Rönninge station, söder om järnvägsspåret. De flesta parkeringsplatserna tillåter 12 tim parkering men det finns även 24 timmar parkering samt ett begränsat antal parkeringsplatser med tidsbegränsningen 48 timmar.

Laddplatser

På infarsparkeringen finns det även 2 publika laddstolpar med plats för 4 bilar.

Övrig parkering

Salems centrum

  • Utmed Säbyhallsvägen i Salems centrum finns en längsgående parkering med tillåten parkering kl 6-23 alla dagar i veckan. 
  • Utmed Emanuel Birkes väg finns 22 p-platser som tillåter parkering i max tre timmar mellan kl 7-19, detta gäller såväl vardagar som helger. Glöm inte p-skiva!
  • Utmed Fredriksbergsvägen är det tillåtet att parkera vardagar mellan kl 6-22. 

Rönninge centrum

När du ska parkera för att besöka butikerna i Rönninge centrum hänvisar vi till parkeringshuset.

  • I Rönninge centrum finns ett parkeringsgarage som inte är kommunalt, garaget har boendeparkering på översta planet och centrumparkering på bottenplanet. Fastpart och Svenska nyttobostäder ansvarar för parkeringsgaraget. 

Parkeringsövervakning

Kommunstyrelsens tekniska utskott (KSTU) beslutar i en lokal trafikföreskrift (LTF) vilka regler som ska gälla för de olika parkeringsplatserna. Information om reglerna finns dels på skyltar vid parkeringen och dels i Transportstyrelsens webbregister "Svensk trafikföreskriftssamling".

Företaget Avarn Security sköter för närvarande parkeringsövervakningen åt kommunen.

 

Senast uppdaterad 17 juni 2024