Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information till dig som ansöker/ansökt om riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är ersättning för reskostnad för den som på grund av en stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Ansökan

Ansökan behöver lämnas in senast sex veckor före ansökt avresedag. Om din ansökan kommer in försent eller är ofullständig kan det innebära att du inte kan resa även om du skulle ha rätt till det. 

Utredning

Vid utredning av riksfärdtjänst kommer en handläggare behöva prata med den som ansöker om resan. Detta kan ske via telefon eller vid ett besök. Vid behov behöver du lämna in underlag som styrker din funktionsnedsättning. 

Färdsätt

Det är kommunen som avgör färdsätt med hänsyn till din funktionsnedsättning och vilket färdsätt som är minst kostsamt. Handläggaren ser över om de allmänna kommunikationerna som trafikerar sträckan är anpassade för personer med funktionsnedsättning. 

 

Många tågstationer och flygplatser är idag väl anpassade för personer med olika funktionsnedsättningar avseende både den fysiska miljön och den service som erbjuds i form av bland annat ledsagning.

Bedömning av färdsätt görs utifrån nedanstående prioritering:

  • I första hand används allmänna kommunikationer. Det kan vara tåg, flyg och annat med eller utan ledsagare.
  • I andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med taxi eller specialfordon utan ledsagare
  •  I tredje hand används allmänna kommunikationer i kombination med taxi eller specialfordon tillsammans med ledsagare
  • I sista hand beviljas resan med enbart taxi eller specialfordon med eller utan ledsagare.

Avslag

Om du får avslag kan du överklaga om du inte håller med om beslutet. Det gäller även om du får avslag på en del av ansökan, exempelvis ansökt färdsätt. En överklagan behöver inkomma till handläggaren som fattade beslutet inom tre veckor från att du tagit del av beslutet. Handläggaren ser sedan över om beslutet ska omprövas.  Handlingarna skickas sedan vidare till Förvaltningsrätten som avgör ärendet. 

Bifall och beställning av resa

Om du blir beviljad riksfärdtjänst kommer din handläggare att lägga in den godkända resan i riksfärdtjänstens system. Du måste själv se till att resan blir bokad. Kontakt med riksfärdtjänsten kan tas på telefonnummer: 016 15 05 50.

 

Tänk på att vara ute i god tid, framförallt om du blivit beviljad att resa med allmänna kommunikationer för att vara säker på att få en biljett.

Ledsagare

Om du har blivit beviljad resa med ledsagare behöver du själv ordna ledsagare. En ledsagare får vara en anhörig/närstående. Om du inte har möjlighet att själv ordna en ledsagare kan du ansöka om insatsen ledsagning eller ledsagarservice hos en biståndshandläggare. Tänk på att det är en annan utredningsprocess och att det kan ta tid att verkställa en beviljad ledsagare.

 

Ledsagarens uppgift på resan är att ge dig den hjälp och service som uppdraget kräver. Ledsagaren ska inte resa med av eget intresse.

Kommunen betalar ledsagarens resa. Om du stannar själv på resmålet betalar kommunen för ledsagarens hemresa samt resa för att hämta dig. Ledsagarens resa ska ske på det minst kostsamma sättet.

Utomlänsbiljett

Du kan ansöka om utomlänsbiljett som kan gälla inom kommunen du ska besöka via färdtjänsten. Detta gör du själv genom att kontakta färdtjänsten som kan nås på telefonnummer: 08 720 80 80.

Frågor

Vid fler frågor är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare via växeln på telefonnummer: 08 532 598 00

Senast uppdaterad 12 oktober 2023