Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Färdtjänst

Har du svårigheter att på egen hand resa kortare eller längre resor kan du ansöka om att få färdtjänst.

Färdtjänsten är uppdelad i färdtjänst inom Stockholms län och riksfärdtjänst för lite längre resor utanför länet.

Färdtjänst inom länet

För att få rätt till färdtjänst krävs att du:

  • Är bosatt i länet.
  • Har en varaktig funktionsnedsättning om minst tre månader eller längre.
  • Har avsevärda svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda kollektivtrafiken.

Färdtjänst beviljas för följande fordon:

  • Taxi, som används för de flesta färdtjänstresor.
  • Färdtjänstbuss, som används huvudsakligen för rullstolsburna personer.
  • Specialfordon för personer som måste färdas liggande.

Ansökan om färdtjänst inom länet

Landstinget är ansvarig för färdtjänsten i Stockholms län. Utredning av färdtjänstbehov görs i den kommun där den sökande bor (efter det att läkarintyg och en ansökan om färdtjänst har inkommit till kommunen) och beslut om färdtjänst fattas av landstingets Färdtjänstnämnds förvaltning.

Senast uppdaterad 05 februari 2024