Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Servicebostad

Du som får stöd från en servicebostad bor i en egen lägenhet. Du planerar tillsammans med personalen hur stödet och servicen ska ges. Det vi kommer fram till skriver vi ner i en genomförandeplan. Det kan till exempel gälla matinköp, matlagning, tvätt och städning. Det gäller också fritid och kulturella aktiviteter.

Ingen av personalen går in i din lägenhet när du inte är hemma om du inte givit tillåtelse till det. Du får möjlighet att välja en stödperson bland personalen.

Tre servicebostäder i Salem

I Salems kommun finns tre servicebostäder: Säbytorgsvägens servicebostad, Emanuel Birkes servicebostad och Dånviksvägens servicebostad.

Det finns en gemensamhetslokal till varje servicebostad där man kan träffas och ha trevligt tillsammans på kvällar och helger. Där har man också möjlighet att ibland laga mat och äta tillsammans. Det erbjuds också aktiviteter i och i anslutning till lokalen utifrån önskemål som till exempel filmkvällar, grillkvällar och firande av storhelger. I den lokalen har man regelbundna boenderåd tillsammans med enhetschef.

Alla som arbetar på en servicebostad har tystnadsplikt. 

Senast uppdaterad 19 oktober 2020