Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Två äldre damer och en yngre sitter ute tillsammans.

Äldre

För dig som är äldre och som behöver service och omsorg ska det finnas äldreomsorg som är individuell och av god kvalitet. Syftet med insatserna inom äldreomsorgen är att underlätta den dagliga livsföringen för dig som på grund av ålder eller sjukdom behöver stöd för att klara dig på egen hand. Huvudprincipen är att utifrån dina behov ge hjälp till självhjälp.

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) har kommunen det yttersta ansvaret för att äldre som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver. Äldre personer inom kommunen som är i behov av särskild omvårdnad och stöd i sitt boende har möjlighet att ansöka om detta i form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Socialnämnden ska genom hemtjänst, dagverk- samheter eller andra liknande sociala tjänster underlätta för den enskilde att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

Äldreomsorgen i Salems kommun består av ledsagning, hemtjänst, dagverksamhet, måltidsservice, korttidsboende/avlastning och vård- och omsorgsboende. Äldreomsorgen ser till den boende/kundens individuella behov så att de känner trygghet, delaktighet, får ett gott bemötande och en aktiv meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.  

Salems kommun har totalt tre vård- och omsorgsboenden. Mer information finns under respektive boende.    

Att söka hjälp

Du som är äldre och som är i behov av omvårdnad eller stöd i ditt boende har möjlighet att ansöka om detta. Ansökningar handläggs av biståndshand- läggare inom Socialförvaltningens Myndighetsenhet. Biståndshandläggarna utreder och fattar beslut om bistånd för äldre och funktionsvarierade enligt socialtjänstlagen.  

Inom hemtjänst finns valfrihet enligt LOV vilket innebär att du kan välja mellan olika utförare.

Senast uppdaterad 22 maj 2024