Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd. Stödet är knutet till dig personligen. Det ska stärka din möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv.

Du har möjlighet att vara med och påverka vilka assistenter som ska ge dig stöd och service.

Tillsammans med dig planerar vi vad som ska göras och hur det ska göras. Vad vi kommer fram till skriver vi ner i en genomförandeplan. 

Om din eller dina assistenter blir sjuka ordnar vi vikarier. Vår strävan är att det ska vara vikarier som du redan känner.

Då insatsen ges i ditt hem så är din bostad även assistenternas arbetsmiljö.

Tillsammans med dig arbetar vi för att det ska bli så bra som möjligt både för dig och dina assistenter.

Alla assistenter har tystnadsplikt. 

Senast uppdaterad 28 maj 2024