Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Funktionshinderplan

Funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, medan andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. En funktionsnedsättning kan vara tillfälligt eller hela livet.

Funktionshinderplanen syftar till att ange riktningen för den framtida planeringen av omsorgen för funktionsnedsatta i Salems kommun. I planen, som avser perioden 2021-2026, anges ett antal strategiska områden som är i fokus för att på bästa möjliga sätt möta kommuninvånarnas behov av stöd och omsorg. Planen har varit på remiss hos Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF).

Här kan du Läsa mer om Funktionshinderplanen 2023-2028.

Senast uppdaterad 19 juli 2023