Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är ett rådgivande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som berör funktionshindrades situation i kommunen. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Har du tips och idéer eller frågor och synpunkter till rådet, lämna dem gärna här!

Information från KRF

Förslag om ramper i pendeltågens första och sista vagn är under utvärdering av SL.

Nu finns det 2 handikapplatser upprättade bakom ICA-butiken i Salems centrum.

KRF vill även ha dina tips på angelägna handikappåtgärder.

Maila till ordförande Ulla Wickstein på ulla.wickstein@outlook.com

Företroendevalda ledamöter

Ulla Wickstein (M) ordföranden, tel 532 524 42 

Ankie Bosander (C) tel 532 557 83

Birgitta Rönnblad (S) tel 532 544 35

Föreningarnas ledamöter

Bo Jonny Stockhaus, Hjärt- och lungsjukas förening, 
tel 778 31 85

Yvonne Jangebrink, Hörselskadades förening, 
tel 532 515 43

Maria Sverker, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, 
tel 073-208 34 63

Mona Lantz, Reumatikerföreningen, tel 532 536 78

Margaretha Häll Assarsson, Synskadades Riksförbund,

tel 532 533 22

Caismari Nord, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Botkyrka - Salem

Minnesanteckningar från 2018

KRF 2018-02-20

KRF 2018-05-08

KRF 2018-09-18

KRF 2018-11-13

Minnesanteckningar från 2017

KRF 2017-02-21

KRF 2017-05-09

KRF 2017-09-19

KRF 2017-11-14

Äldre minnesanteckningar