Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF)

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) är ett rådgivande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som berör funktionshindrades situation i kommunen. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Kontakt

Ordförande: Margaretha Häll Assarsson marhal@salem.se

Vice ordförande: Birgitta Wahlund Hafström birgitta.w.hafstrom@gmail.com 

KRF vill även ha dina tips på angelägna och allmänna åtgärder för personer med funktionsnedsättning.

Kommunens representanter

Ilse Forsberg (M) tel 070 432 67 71

Birgitta Wahlund Hafström (C) vice ordförande tel 076-213 72 08

Birgitta Rönnblad (S) tel 08-532 544 35

Föreningarnas representanter

Margaretha Häll Assarsson, ordförande, Synskadades Riksförbund,
tel 070-274 71 69

Yvonne Jangebrink, Hörselskadades förening, tel 08-532 515 43

Caismari Nord, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Botkyrka Salem, tfn 073-741 21 91

Irene Reinius-Eriksson, Stroke-föreningen Botkyrka Salem, tfn 073-535 34 95

Pia Torstensson, Neuro St Botvid, tel 073-441 73 41

Vakant, Riksförbundet HjärtLung Botkyrka Salem

Minnesanteckningar från 2023

KRF 2023-02-14

KRF 2023-05-09

KRF 2023-09-12

KRF 2023-11-07

Minnesanteckningar från 2022

KRF 2022-02-22

KRF 2022-05-17

KRF 2022-09-20

KRF 2022-11-15

 

Äldre minnesanteckningar