Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En glad bebis och en kvinna.

Familj, barn och ungdom

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden. Inom individ- och familjeomsorgen arbetar socialtjänsten med att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer.

Det kan handla om att du som förälder under en period känner att du inte räcker till, att barnet/tonåringen inte finner sig till rätta i förskolan eller skolan, eller att barnet visar tecken på en riskfylld utveckling genom att missbruka eller begå brott.

Många gånger hittar familjen själv en lösning på problemen, men det är heller inte ovanligt att man behöver stöd och hjälp från någon utanför familjen. Genom individ- och familjeomsorgen kan du som ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel utbildning, samtal, tips och rådgivning.

Öppenvårdsteamet erbjuder insatser som är öppna för alla och som inte kräver någon utredning eller beslut från socialtjänsten. För att få veta mer om vilka insatser öppenvården kan erbjuda kan du läsa mer på Öppenvårdsteamets hemsida.

Det finns också insatser och verksamheter som kräver att en utredning görs och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att en person får ta del av insatsen/verksamheten. Dessa verksamheter riktar sig i första hand till de som har ett mer omfattande behov av stöd. Om du vill veta mer om vilket stöd socialtjänsten kan erbjuda är du välkommen att ta kontakt med oss.

Du är också välkommen att ta kontakt med oss för råd- och stödsamtal. 

Oro för att ett barn eller en ungdom far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du kontakta socialtjänsten. Du kan vara anonym.

Om situationen är akut ska du ringa 112.

Om du behöver rådgöra med socialtjänsten

Behöver du råd kan du ringa via växeln 08-532 598 00 till Mottagnings- gruppen på Familjeenheten. Om du vill göra en anmälan ska du ringa till kommunens växel och be att få bli kopplad till jourtelefonen.

Senast uppdaterad 29 mars 2022