Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Filter

Pressmeddelanden

 1. Salems bokslut visar återigen överskott

  25 februari 2021

  Kommunens bokslut för 2020 visar ett preliminärt överskott på 36,9 miljoner kronor, vilket är drygt 30,7 miljoner bättre än budgeterat. Resultatet är exklusive jämförelsestörande poster och beror på högre skatteintäkter.

 2. Nya klimatmål i Salems kommun

  4 februari 2021

  På kommande Kommunstyrelse den 15 februari föreslås en ny klimatinriktning antas för en breddning av Salems klimatpolitik. Utöver att tydligare knyta an till Parisavtalet och nationella målsättningar läggs även förslag till konkreta insatser som ska bidra till ett förbättrat klimat.

 3. Distansundervisning i högstadiet från och med tisdag

  11 december 2020

  Med anledning av det rådande smittläget har beslut fattats om att sista veckan på höstterminen gå över till distansundervisning för alla högstadieelever i Salem. Detta efter en rekommendation från Stockholmsregionens smittskyddsläkare.

 4. Kommunen gör omtag i förhandlingarna om Salems centrum

  3 november 2020

  Kommunen har bedrivit förhandlingar med centrumägaren Grandholm Gruppen AB mfl under fyra år. Syftet har varit att göra centrum mer attraktivt, bland annat genom ett medborgarhus för att dra såväl besökare som kunder till Salems centrum. Dessvärre finns inte förutsättningarna för att nå en överenskommelse och nu gör kommunen ett omtag i projektet.

 5. Alliansens budgetförslag 2021-2023

  30 oktober 2020

  Salems kommun har en stabil ekonomi, trots det labila konjunkturläget under corona-pandemin. Skatten behålls oförändrad, och en buffert inrättas centralt för att möta en eventuell nedgång av skatteintäkter. Salem fortsätter att satsa på en god boendemiljö genom nybyggnationen av Fågelsångens skola, Bovieran samt hyresbostäder i Norra Vitsippan. Dessutom planeras för ytterligare bostäder i Södra Hallsta samt Salems centrum.

 6. Hans Olsson är årets företagare 2020

  4 september 2020

  Utmärkelsen, som delats ut sedan 1992, delas ut av Salemföretagarna i samarbete med Företagarna Botkyrka-Salem och syftar till att uppmärksamma duktiga och drivna företagare i Salems kommun. Årets företagare 2020 i Salems kommun är Hans Olsson som driver byggföretaget Hotek AB. Stort grattis Hans!

 7. Klart för byggstart av Fågelsångens skola och idrottshall

  24 juli 2020

  I september inleds arbetet och nya Fågelsången beräknas stå färdig våren 2023. De vackra, unikt runda fastigheterna kommer att innehålla skollokaler för 500 elever från förskoleklass till årskurs nio. Salems stadsbild, det omgivande landskapet och närheten till naturen har präglat utformningen av den nya skolan och idrottshallen.

 8. Kommentar till SVT:s artikel om IVO:s granskning av äldreboenden

  7 juli 2020

  SVT har rapporterat om IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) granskning av landets äldreboenden då närmare hälften av alla som avlidit i covid-19 bott på ett särskilt boende. IVO har granskat Säbyhemmet, Skönviksgården och Salems kommunala hemtjänst utan några anmärkningar.

 9. Salems kommun utvärderar krisarbetet med extern konsult

  26 juni 2020

  För att kunna utvecklas och förbättra vårt arbete kommer kommunen utvärdera sin hantering av covid-19-pandemin med hjälp av en politisk styrgrupp och extern konsult.

 10. Salemsdagen inställd i år

  18 juni 2020

  Med anledning av den rådande pandemin har kommunens krisledningsnämnd beslutat att Salemsdagen inte kommer att genomföras som planerat i år.

Träffar per sida