Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Filter

Pressmeddelanden

 1. Alliansens budgetförslag 2022-2024: “Ekonomisk stabilitet ger utdelning för Salemborna”

  20 oktober 2021

  Salems kommun har hanterat pandemin väl tack vare Alliansens politik som prioriterat en stabil ekonomi. Tack vare en tydlig ökning av skatteunderlaget och ett alltjämt stabilt överskott i kommunens ekonomi skapar nu utrymme för att genomföra viktiga politiska satsningar. Bland annat sänks skatten med 25 öre och Kulturskolans avgifter blir lägre, aktivitetsbidraget inom Kultur- och fritid föreslås höjas och vi planerar även undersöka möjligheten att installera solceller på andra byggnader i kommunen.

 2. Utökat parkeringsförbud längs Möllevägen

  23 juni 2021

  I syfte att undvika felparkering och att räddningstjänst eventuellt hindras från att nå Möllebadet har kommunen beslutat att utöka parkeringsförbudet längs Möllevägen. Med start idag gäller parkeringsförbud hela vägen fram till badet och parkeringen där.

 3. Godkännande av program till detaljplan och planuppdrag för Södra Ekdalen

  9 juni 2021

  I april 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) att upprätta program till detaljplan för Södra Ekdalen. Planprogrammet framhåller riktlinjer och utgångspunkter inför kommande detaljplanearbete. Under kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2021 godkändes programmet till detaljplan och kommunstyrelsen uppdrog MSB att upprätta detaljplan för området.

 4. Alliansens budgetförslag 2022-2024: “Ut ur pandemin, kvar i ekonomin”

  27 maj 2021

  Salems ekonomi har klarat påfrestningarna under pandemin väl. Alliansens budgetstrategi för de kommande tre åren bygger på oförändrad skatt och anslagsökningar framför allt på utbildningsområdet, samtidigt som enprocentsmålet hålls 2022 och 2023. Resultatet för 2024 är mot bakgrund av den osäkerhet som råder kring utvecklingen budgeterat för ett nollresultat.

 5. Kristine Arapovic Lindetorp och Hans Lindetorp är 2021 års kulturstipendiater

  18 maj 2021

  Salems kommuns Kulturstipendium 2021 tilldelas Kristine Arapovic Lindetorp och Hans Lindetorp. De bor i Rönninge och är verksamma som körledare för kören Soulful. Stipendiet på 10 000 kronor tilldelas årligen till en förtjänt person/personer som gagnar eller har gagnat kommunen och dess innevånare.

 6. Salems bokslut visar återigen överskott

  25 februari 2021

  Kommunens bokslut för 2020 visar ett preliminärt överskott på 36,9 miljoner kronor, vilket är drygt 30,7 miljoner bättre än budgeterat. Resultatet är exklusive jämförelsestörande poster och beror på högre skatteintäkter.

 7. Nya klimatmål i Salems kommun

  4 februari 2021

  På kommande Kommunstyrelse den 15 februari föreslås en ny klimatinriktning antas för en breddning av Salems klimatpolitik. Utöver att tydligare knyta an till Parisavtalet och nationella målsättningar läggs även förslag till konkreta insatser som ska bidra till ett förbättrat klimat.

 8. Distansundervisning i högstadiet från och med tisdag

  11 december 2020

  Med anledning av det rådande smittläget har beslut fattats om att sista veckan på höstterminen gå över till distansundervisning för alla högstadieelever i Salem. Detta efter en rekommendation från Stockholmsregionens smittskyddsläkare.

 9. Kommunen gör omtag i förhandlingarna om Salems centrum

  3 november 2020

  Kommunen har bedrivit förhandlingar med centrumägaren Grandholm Gruppen AB mfl under fyra år. Syftet har varit att göra centrum mer attraktivt, bland annat genom ett medborgarhus för att dra såväl besökare som kunder till Salems centrum. Dessvärre finns inte förutsättningarna för att nå en överenskommelse och nu gör kommunen ett omtag i projektet.

 10. Alliansens budgetförslag 2021-2023

  30 oktober 2020

  Salems kommun har en stabil ekonomi, trots det labila konjunkturläget under corona-pandemin. Skatten behålls oförändrad, och en buffert inrättas centralt för att möta en eventuell nedgång av skatteintäkter. Salem fortsätter att satsa på en god boendemiljö genom nybyggnationen av Fågelsångens skola, Bovieran samt hyresbostäder i Norra Vitsippan. Dessutom planeras för ytterligare bostäder i Södra Hallsta samt Salems centrum.

Träffar per sida