Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Filter

Pressmeddelanden

 1. Salems första klimatbokslut för ökad koll på utsläppen

  7 mars 2024

  Salems kommun har som mål att vara en klimatneutral kommun senast år 2045. Som ett led i detta arbete har vi nu tagit fram kommunens första klimatbokslut. Med hjälp av klimatbokslutet skapar kommunen bättre förutsättningar för uppföljning av utsläpp. Klimatbokslutet blir också ett viktigt underlag till framtida aktiviteter inom området klimat, bland annat den klimatfärdplan som planeras tas fram.

 2. Anna Widing ny skolchef i Salems kommun

  27 november 2023

  Anna Widing börjar som ny skolchef samt förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i februari 2024. Anna kommer närmast från Stockholm stad där hon arbetat som gymnasiechef. Hon har lång erfarenhet inom skol- och utbildningsområdet då hon tidigare jobbat som verksamhetschef och rektor i Botkyrka kommun samt rektor i Stockholm stad.

 3. Grattis Ida Överby - årets kulturstipendiat!

  18 maj 2023

  Kultur- och fritidsnämnden utser varje år årets kulturstipendiat i Salem. Årets kulturstipendium tilldelas Rönningebon Ida Överby. Ida är en föregångare inom återbruk och design, och skapar unika saker från gamla prylar. Stort grattis!

 4. Salems bokslut 2022 visar överskott

  24 februari 2023

  Kommunens bokslut för 2022 visar ett preliminärt överskott på 33,4 miljoner kronor, vilket är bättre än budgeterat och en bra bit över kommunens överskottsmål på 1,5%. Resultatet är exklusive jämförelsestörande poster och beror på högre skatteintäkter.

 5. Grattis Anders Karlsson - årets idrottsstipendiat!

  9 december 2022

  Årets idrottsstipendiat är Anders Karlsson, armbrytaren från Salem. Anders vann i år VM-guld i armbrytning med vänster arm och silver med högerarmen, och fick igår ta emot blommor och diplom på kommunfullmäktiges sammanträde.

 6. Fortsatt alliansstyre i Salem

  13 oktober 2022

  Alliansen i Salem, ett av Sveriges mest varaktiga politiska samarbeten, fortsätter. 40 års obrutet förtroende från Salemsborna har givit en effektiv service med hög kvalitet, en god boendemiljö samt ett dokumenterat högt förtroende från kommuninvånarna.

 7. Dånviksbron invigd

  1 september 2022

  Nu kan du tryggt och säkert cykla mellan Salem och Södertälje! Idag, torsdag 1 september, invigdes den nya bron vid Dånviken som knyter ihop Salem och Södertäljes nybyggda cykelvägar och bildar ett nytt regionalt cykelstråk.

 8. Grattis Magdalena och Sebastian Dolk - årets företagare i Salems kommun!

  29 augusti 2022

  Utmärkelsen Årets företagare 2022 går till Magdalena Dolk och Sebastian Dolk för arbetet med företaget Fun Life AB. Priset delades ut av Företagarna Botkyrka Salem på Salemsdagen den 27 augusti, där Magdalena och Sebastian tog emot blommor och diplom på scen. Stort grattis!

 9. Alliansens förslag till budget 2023-2025: "Ekonomin fortsatt stabil i Salem"

  9 juni 2022

  Salems ekonomi är fortsatt stabil i en orolig tid. Alliansens budgetstrategi för de kommande tre åren ger oförändrad skatt, satsningar på klimatkompetens och arbete mot psykisk ohälsa. Överskottsmålet på 1,5 % hålls år 2023 och 2024. För år 2025 beräknas resultatet bli något lägre (1 %).

 10. Grattis Karin Holmström, årets kulturstipendiat!

  20 maj 2022

  Salems kommuns Kulturstipendium 2022 går till Karin Holmström, bildkonstnär tillika Rönningebo. Stipendiet på 10 000 kronor tilldelas årligen till en förtjänt person/personer som gagnar eller har gagnat kommunen och dess innevånare inom kulturen.

Träffar per sida