Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Filter

Pressmeddelanden

 1. Alliansens förslag till budget 2023-2025: "Ekonomin fortsatt stabil i Salem"

  9 juni 2022

  Salems ekonomi är fortsatt stabil i en orolig tid. Alliansens budgetstrategi för de kommande tre åren ger oförändrad skatt, satsningar på klimatkompetens och arbete mot psykisk ohälsa. Överskottsmålet på 1,5 % hålls år 2023 och 2024. För år 2025 beräknas resultatet bli något lägre (1 %).

 2. Grattis Karin Holmström, årets kulturstipendiat!

  20 maj 2022

  Salems kommuns Kulturstipendium 2022 går till Karin Holmström, bildkonstnär tillika Rönningebo. Stipendiet på 10 000 kronor tilldelas årligen till en förtjänt person/personer som gagnar eller har gagnat kommunen och dess innevånare inom kulturen.

 3. Medarbetare i Salems kommun får bonus för coronainsatser

  23 februari 2022

  Alliansen i Salems kommun vill visa sin uppskattning för medarbetarna och tacka dem för en gedigen arbetsinsats under det gångna året. Detta föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om på sammanträdet den 7 mars. Bonusen består av en utbetalning på 3000 kr per anställd samt en extra ledig dag som ska tas ut under detta år.

 4. Nytt klimatmål - klimatneutralt Salem 2045

  15 februari 2022

  Under 2021 har kommunen utvecklat sitt arbete med klimatfrågor enligt det initiativ som kommunfullmäktige beslutat om. En av aktiviteterna i initiativet har varit att ta fram ett nytt övergripande klimatmål för kommunen, och nu är det snart i hamn. Målet är ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

 5. Balder och Salems kommun utvecklar Salems stadskärna

  14 december 2021

  Salems centrumområde står inför en stor omvandling och ska tillföras nya bostäder, olika typer av lokaler, stadspark med mera. Fastighetsbolaget Balder är en av tre aktörer som fått markanvisning och planerar bland annat för tre bostadskvarter med cirka 350 lägenheter och ett nytt medborgarhus i Salems nya stadskärna.

 6. KIF Toredal är 2021 års idrottsstipendiater

  1 november 2021

  Salems kommuns Idrottsstipendium 2021 går till KIF Toredal. Det är en förening som på kort tid samlat ca 170 st medlemmar. Huvudinriktningen är cykling, löpning, simning och triathlon. Stipendiet på 10 000 kronor tilldelas årligen till förtjänta personer som gagnar eller har gagnat kommunen och dess innevånare.

 7. Alliansens budgetförslag 2022-2024: “Ekonomisk stabilitet ger utdelning för Salemborna”

  20 oktober 2021

  Salems kommun har hanterat pandemin väl tack vare Alliansens politik som prioriterat en stabil ekonomi. Tack vare en tydlig ökning av skatteunderlaget och ett alltjämt stabilt överskott i kommunens ekonomi skapar nu utrymme för att genomföra viktiga politiska satsningar. Bland annat sänks skatten med 25 öre och Kulturskolans avgifter blir lägre, aktivitetsbidraget inom Kultur- och fritid föreslås höjas och vi planerar även undersöka möjligheten att installera solceller på andra byggnader i kommunen.

 8. Utökat parkeringsförbud längs Möllevägen

  23 juni 2021

  I syfte att undvika felparkering och att räddningstjänst eventuellt hindras från att nå Möllebadet har kommunen beslutat att utöka parkeringsförbudet längs Möllevägen. Med start idag gäller parkeringsförbud hela vägen fram till badet och parkeringen där.

 9. Godkännande av program till detaljplan och planuppdrag för Södra Ekdalen

  9 juni 2021

  I april 2018 beslutade kommunstyrelsen att uppdra miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) att upprätta program till detaljplan för Södra Ekdalen. Planprogrammet framhåller riktlinjer och utgångspunkter inför kommande detaljplanearbete. Under kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2021 godkändes programmet till detaljplan och kommunstyrelsen uppdrog MSB att upprätta detaljplan för området.

 10. Alliansens budgetförslag 2022-2024: “Ut ur pandemin, kvar i ekonomin”

  27 maj 2021

  Salems ekonomi har klarat påfrestningarna under pandemin väl. Alliansens budgetstrategi för de kommande tre åren bygger på oförändrad skatt och anslagsökningar framför allt på utbildningsområdet, samtidigt som enprocentsmålet hålls 2022 och 2023. Resultatet för 2024 är mot bakgrund av den osäkerhet som råder kring utvecklingen budgeterat för ett nollresultat.

Träffar per sida