Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Fortsatt alliansstyre i Salem

Alliansen i Salem, ett av Sveriges mest varaktiga politiska samarbeten, fortsätter. 40 års obrutet förtroende från Salemsborna har givit en effektiv service med hög kvalitet, en god boendemiljö samt ett dokumenterat högt förtroende från kommuninvånarna.

Alliansen fortsätter styra i Salem. Från vänster: Rickard Livén (M), Raili Nilsson (C), Johanna Liljedahl (L) och Pernilla Schubert (KD).

De fyra ingående partierna i Alliansen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, har enats om en politisk plattform för den kommande mandatperioden och att samverka i valen till styrelser och nämnder. Inför kommunfullmäktige i december kommer de ingående partiernas förslag till representanter att presenteras. 

Viktiga projekt de närmaste fyra åren är utvecklingen av Salems stadskärna, renovering av ishallen samt att modernisera sim- och sporthallen. Skola och omsorg kommer att ligga i fokus och arbetet mot psykisk ohälsa lyftas fram. Arbetet för ett klimatneutralt och hållbart Salem ska fortsätta. Kommunens kärnverksamheter och service till invånarna bygger på en ansvarsfull politik.

– Under den kommande mandatperioden ser vi fram emot Salems stadskärna som vi hoppas ska börja ta form och Fågelsångens skola som ska invigas. Genom att fortsätta ha en ansvarsfull ekonomisk politik står vi rustade för kommande utmaningar. Alliansens arbete med att stärka våra skolor ska fortsätta, säger Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-003 49 52

– Tack vare detta samarbete kan vi fortsätta arbeta för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Salem. Vi fortsätter också att stärka miljö- och klimatarbetet vilket är helt nödvändigt för att klara klimatkrisen. Jag är även glad för ett ökat fokus på en trygg och likvärdig skola där varje elev får möjligheten att lyckas och må bra, säger Raili Nilsson (C), 070-252 72 80

– Vi ser fram emot ytterligare fyra år av Allianssamarbete som inkluderar många liberala vallöften kring klimat, företagande och valfrihet. Under perioden är vi enade kring att sätta mer fokus på eleverna i skolan vilket såklart glädjer oss liberaler, säger Johanna Liljedahl (L), 070-261 01 06

– KD Salem tackar för väljarnas förtroende vilket medfört till att vi kan se fram emot fyra nya år med Allianssamarbete. Vi kommer att fokusera på skolan, företagande, äldreomsorgen samt att Salem skall vara en attraktiv kommun där alla generationer skall trivas, utvecklas och känna trygghet, säger Pernilla Schubert (KD), 070-747 40 11.

Senast uppdaterad 13 oktober 2022