Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Valnämnden

Valnämnden har ansvar för att genomföra val till riksdag, kommun och regionen i Salems kommun.

Ledamöter

Ulf Malmström (M), ordförande
Sead Kosevic (M)
Berith Eriksson (L), 1:e vice ordförande
Bo Johansson (KD)
Ray Olsson (S), 2:e vice ordförande
Kjell Häggqvist (S)
Anne Henningsson (R)

Ersättare

Farzana Khan (M)
Ninos Garis (L) 
Anna Brandt (C)
Birgitta Rönnblad (S)
Lena Biörnstad (R)
Daniel Hansson (V)
Christian Isaksson (SD)

Senast uppdaterad 10 maj 2023