Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Revisorer 2023-2026

Kommunfullmäktige väljer för varje mandatperiod revisorer som ska granska verksamheten. Antalet förtroendevalda revisorer i Salem är sju stycken.

Revisiorernas uppgift är att årligen granska all verksamhet inom nämnder och styrelser. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Om revisorerna i sin granskning finner att verksamheten inte sköts på ett korrekt sätt skall de anmäla det till berörd nämnd. Då uppdraget som revisor är ett förtroendeuppdrag som fritidspolitiker har revisorerna tjänstemän till sin hjälp för att sköta uppdraget. I Salems kommun är det KPMG.  

Ansvariga politiker

Ordförande: Björn Henriksson (S)

Vice ordf: Bo Selander (M)
Tel:  070-666 75 88

Åke Fredriksson (S)
Göran Tjulin (R)
Anki Bosander (C)
Bo Eriksson (L)
Noomi Arvars Liljefors (S)