Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommunala seniorrådet

Salems kommunala seniorråd (KSR) är ett rådgivande organ och remissinstans i övergripande frågor som rör äldres situation i kommunen. Syftet med rådet är att seniorer ska beredas möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i frågor som rör de äldre invånarna.

Det kommunala seniorrådet sammanträder fyra gånger per år.

Förtroendevalda ledamöter

Ordförande: Anna-Helena Brandt (C),  anna.helena-brandt@salem.se, tel 08-532 578 34

Birgitta Rönnblad (S), birgitta.ronnblad@salem.se,  tel 076-224 83 82

Ilse Forsberg (M), ilse.forsberg@salem.se, tel 070-432 67 71

Föreningarnas ledamöter

Irene Beckman, vice ordförande, SPF Seniorer i Salem, irene.beckman@comhem.se, tel 070-837 47 93

Cecilia Carlén, SKPF, avd 115, carlen.cecilia@gmail.com, tel 08-532 554 60

Ewa Lundholm, PRO Rönninge pensionärsförening, ewa.lundholm@telia.com, tel 070-226 61 56

Monica Kärrström, PRO Rönninge pensionärsförening, monica.karrstrom@telia.com

Anita Einiger, SPF Seniorer i Salem, aeininger4337@gmail.com,  073-774 83 41

Ersättare

Per-Olov Lindberg, SPF Seniorer

Barbro Grenehed, SKPF, avd 115

Inger Ahlzén, PRO Rönninge pensionärsförening

Minnesanteckningar 2024

KSR 2024-02-21

KSR 2024-05-15

KSR 2024-09-11

KSR 2024-11-20

Minnesanteckningar 2023

KSR 2023-02-22

KSR 2023-05-24

KSR 2023-09-26

KSR 2023-11-13

Minnesanteckningar 2022

KPR 2022-02-16

KPR 2022-05-11

KPR 2022-10-05

KPR 2022-12-07

 

Här kan du läsa äldre minnesanteckningar för KSR