Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommunala seniorrådet

Salems kommunala seniorråd (KSR) är ett rådgivande organ och remissinstans i övergripande frågor som rör äldres situation i kommunen. Syftet med rådet är att seniorer ska beredas möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den kommunala verksamheten i frågor som rör de äldre invånarna.

Det kommunala seniorrådet sammanträder fyra gånger per år.

Förtroendevalda ledamöter

Ordförande: Anna-Helena Brandt (C) tel 08-532 578 34

Birgitta Rönnblad (S) tel 076-224 83 82

Ilse Forsberg (M) tel 070 432 67 71

Föreningarnas ledamöter

Irene Beckman, vice ordförande, SPF Seniorer i Salem, tel 070-837 47 93

Cecilia Carlén, SKPF, avd 115, tel 08-532 554 60

Ewa Lundholm, PRO Rönninge pensionärsförening, tel 070-226 61 56

Monica Kärrström, PRO Rönninge pensionärsförening

Anita Eininger, SPF Seniorer i Salem, 073-774 83 41

Ersättare

Per-Olov Lindberg, SPF Seniorer

Barbro Grenehed, SKPF, avd 115

Inger Ahlzén, PRO Rönninge pensionärsförening

Minnesanteckningar 2023

KSR 2023-02-22

KSR 2023-05-24

KSR 2023-09-26

KSR 2023-11-13

Minnesanteckningar 2022

KPR 2022-02-16

KPR 2022-05-11

KPR 2022-10-05

KPR 2022-12-07

 

Här kan du läsa äldre minnesanteckningar för KSR