Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Salems kommuns krisledningsnämnd

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser. Nämnden träder bara i funktion i samband med sådana händelser.

När aktiveras krisledningsnämnden?

Nämnden träder bara i funktion vid extraordinära händelser. Med extraordinär händelse menas en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Alla kommuner är skyldiga att inrätta en krisledningsnämnd, och varje enskild kommun avgör nämndens befogenheter. Syftet är att skapa möjligheter till snabba beslut i en extrem situation.

Vilka sitter i krisledningsnämnden?

Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka som ingår i krisledningsnämnden. I Salems kommun är det samma ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) som i krisledningsnämnden. Kommunstyrelsens ordförande är även ordförande i krisledningsnämnden.

Krisledningsnämnden består av följande personer:

Ordförande: Rickard Livén (M)
Vice ordförande: Arne Närström (S)
Andre vice ordförande: Petter Liljeblad (L)

Ordinarie: Rickard Livén (M), Petter Liljeblad (L), Arne Närström (S)
Ersättare: Björn Odelius (M), Raili Nilsson (C), Berit Heidenfors (S)

Från vänster i bild: Arne Närström (S), Berit Heidenfors (S), Petter Liljeblad (L), Kommundirektör Mats Bergström, Raili Nilsson (C), Rickard Livén (M), samt Björn Odelius (M).

Vilken befogenhet har nämnden?

Vid en kris kan krisledningsnämnden ta över ansvaret för alla verksamheter som finns i kommunen och därmed besluta om nödvändiga åtgärder. Nämndens beslut rapporteras till kommunstyrelsen. I Salem biträds nämnden av en krisledningsgrupp bestående av tjänstemän från kommunens olika förvaltningar och leds av kommundirektör Mats Bergström.

Senast uppdaterad 16 juni 2022