Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för trafik, vägar, park, VA och fastigheter.

För att fullgöra sina uppgifter förfogar tekniska nämnden över miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens gatu- och va-enhet, fastighetsenhet samt central administration. 

Tekniska nämnden ersätter kommunstyrelsens tekniska utskott från och med 1 januari 2023.

Ordförande:
Raili Nilsson (C)
E-post: raili.nilsson@salem.se

Förste vice ordförande:
Leutrim Kadriu (S)
E-post: leutrim.kadriu@salem.se

Andre vice ordförande:
Rickard Livén (M)
E-post: rickard.liven@salem.se

Sammansättning

Mandatperioden 2023-2024 består nämnden av nio ledamöter och nio ersättare.

Senast uppdaterad 02 maj 2024