Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens "riksdag".

Det är kommunfullmäktige som bestämmer vilka riktlinjer den kommunala verksamheten ska arbeta efter och hur skattebetalarnas pengar ska fördelas mellan olika verksamheter. Fullmäktige beslutar t.ex. om budget, skatt, taxor och avgifter. Vidare väljer fullmäktige också ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser och revisionen. Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter som väljs i allmänna val vart fjärde år. 

 

Presidium

Ordförande: 
Lisa Källberg Vittikko (S)
E-post: lisa.kallberg.vittikko@salem.se

1:e vice ordf: 
Björn Wivallius
E-post: bjorn.wivallius@salem.se

2:e vice ordf: 
Andreas Lundvall, M
E-post: andreas.lundvall@salem.se

Senast uppdaterad 04 december 2023