Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, kulturskola, gymnasieskola, komvux och svenska för invandrare, sfi. Vissa tjänster köps av andra kommuner.

Martin Lange (S)
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
E-post: martin.lange@salem.se

Åsa Dahl (L)
Förste vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden
E-post: asa.dahl@salem.se

Björn Odelius (M)
2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden
E-post: bjorn.odelius@salem.se

 

Sammansättning

Nämnden har för innevarande mandatperiod elva ordinarie ledamöter.

Ansvarig förvaltning är barn- och utbildningsförvaltningen.

Senast uppdaterad 02 maj 2024