Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Lönenämnden

Salems kommun ingår sedan år 2020 i en gemensam lönenämnd tillsammans med Håbo och Trosa kommuner.

Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Respektive kommun utser en ledamot och en ersättare. Ordförandeposten innehas av ledamoten från Håbo kommun och posten som vice ordförande växlas årligen mellan Trosa kommun och Salems kommun.

Lönenämnden har ansvar för administration av löneutbetalningar för anställda m.fl. i Salems, Håbo och Trosa kommuner.

Lönenämnden svarar för:

- Förvaltning och teknisk drift av lönesystemet e-Companion 

- Löneadministration avseende anställda, uppdragstagare, familjehem, kontaktpersoner och förtroendevalda i Salem, Håbo och Trosa kommuner

- I löneadministrationen ingår löneregistrering, inläsning av lönefil i lönesystemet, bearbetningar i e-Companion, rapportering av anställningsuppgifter till pensionsadministrationsbolag, exportfiler till bankerna för utbetalning samt till respektive kommuns ekonomiavdelning för bokföringen

- Att lönebearbetning sker enligt gällande lagar, avtal och beslut som reglerar anställningsvillkor för anställda och förtroendevalda.

Utanför lönenämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:

- Inrapportering av löneunderlag till Håbo kommun på det sätt och vid de tidpunkter som överenskommet.

- Uppbördsdeklaration samt integration till lönesystemet

- Att informera Håbo kommun om förändringar i respektive verksamhet som kan komma att påverka löneadministrationen

Håbo kommun är värdkommun

Den gemensamma nämnden ingår i Håbo kommuns organisation.

Lönenämndens protokoll publiceras sedan 2024 på Håbo kommuns hemsida.

Senast uppdaterad 29 januari 2024