Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kontakta förtroendevalda

Här hittar du kontaktuppgifter till de förtroendevalda i Salems kommun. Du ser även vilka politiska uppdrag respektive person innehar.

I Salems kommun finns ungefär ett hundratal förtroendevalda med uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, styrelser med mera. Alla, utom två, utför sina uppdrag på fritiden.

De enskilda förtroendevalda ger själva sitt godkännande till de kontaktuppgifter som publiceras på hemsidan. Om du inte hittar den politiker du söker kan du kontakta kanslienheten eller det politiska parti som den förtroendevalda representerar.

Bifogad fil är förtroendevalda med uppdrag i kommunen den 21 mars 2024. Med reservation för ändringar som tillkommer då förtroendevalda kan avsäga sig uppdrag under mandatperiodens gång. 

Politiska sekreterare

I Salems kommun har det störtsa partiet i majoriteten en anställd politisk sekreterare på halvtid. Övriga partier med mandat i fullmäktige har utsedda arvoderade politiska sekreterare med en tjänstgöringsgrad utefter antalet mandat partiet har i fullmäktige. Flera av de politiska sekreterarna innehar också förtroendeuppdrag i kommunen. Moderaterna har utsett två politiska sekreterare. 

Ammi Lange (S) 
E-post: ammi.lange@salem.se
Tel: 08-53259380

Erik Glimvik (M) 
E-post: erik.glimvik@salem.se

Rickard Livén (M)
E-post: rickard.liven@salem.se

Wictoria Berglund (C)
E-post: wictoria.berglund@salem.se

Andreas Froby (L)
E-post: andreas.froby@salem.se

Jonathan Gomez (KD)
E-post: jonathan.gomez@salem.se

Lena Biörnstad (R)
E-post: lena.biornstad@salem.se

Christian Isaksson (SD)
E-post: christian.isaksson@salem.se

Sanna Jansson Wiberg (V)
E-post: sanna.jansson-wiberg@salem.se